Support
www.bssfits.com
081-6388812 Fax.02-9495635
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

www.bssfits.com

 เลขที่บัญชี
088-2-66284-5
 ชื่อธนาคาร
กสิกรไทย
 ชื่อบัญชี
นายภัทรสันต์ แจ่มปัญญากุล
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
ถนนรามอินทรา
 ค่าขนส่ง
ใช้ค่าขนส่งราคาเดียวกันทั้งร้าน และไม่คิดเเยกเเต่ละชิ้น: ค่าขนส่ง + ราคาสินค้าทั้งหมด = จำนวนเงินที่ต้องชำระ
200.00 บาท