Support
www.bssfits.com
081-6388812 Fax.02-9495635
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 9   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
AXHL90-ข้องอ 90° AXHL90-ข้องอ 90°
เพิ่มเมื่อ: 17/06/2012
รายละเอียด: ชุบกัลวาไนซ์และสตีมดำ -เกลียว NPT.
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 200.00 บาท

 
AXHL45-ข้องอ 45° AXHL45-ข้องอ 45°
เพิ่มเมื่อ: 17/06/2012
รายละเอียด: ชุบกัลวาไนซ์และสตีมดำ -เกลียว NPT.
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 200.00 บาท

 
AXHSL90-ข้องอ 90° ผ.ม. AXHSL90-ข้องอ 90° ผ.ม.
เพิ่มเมื่อ: 17/06/2012
รายละเอียด: ชุบกัลวาไนซ์และสตีมดำ -เกลียว NPT.
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 200.00 บาท

 
AXHT-สามทาง AXHT-สามทาง
เพิ่มเมื่อ: 28/06/2012
รายละเอียด: ชุบกัลวาไนซ์และสตีมดำ -เกลียว NPT.
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 200.00 บาท

 
AXHS-ข้อต่อ AXHS-ข้อต่อ
เพิ่มเมื่อ: 28/06/2012
รายละเอียด: ชุบกัลวาไนซ์และสตีมดำ -เกลียว NPT.
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 200.00 บาท

 
AXHRS-ข้อลดกลม AXHRS-ข้อลดกลม
เพิ่มเมื่อ: 28/06/2012
รายละเอียด: ชุบกัลวาไนซ์และสตีมดำ -เกลียว NPT.
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 200.00 บาท

 
AXHCA-ฝาครอบ AXHCA-ฝาครอบ
เพิ่มเมื่อ: 28/06/2012
รายละเอียด: ชุบกัลวาไนซ์และสตีมดำ เกลียว NPT.
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 200.00 บาท

 
AXHCU-ยูเนียน AXHCU-ยูเนียน
เพิ่มเมื่อ: 28/06/2012
รายละเอียด: ชุบกัลวาไนซ์และสตีมดำ -เกลียว NPT.
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 200.00 บาท

 
AXHRT-สามทางลด AXHRT-สามทางลด
เพิ่มเมื่อ: 28/06/2012
รายละเอียด: ชุบกัลวาไนซ์และสตีมดำ -เกลียว NPT.
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 200.00 บาท

1